لطفا منتظر بمانید

مقالات

 

معرفی سنجش تنیدگی حرفه‌ای

معرفی سنجش سنجش های عوامل تنیدگی زای حرفه ‎ای (MJS؛ اسپکتور و جکس، 1998) این ابزار شامل مقیاس تعارض بین‎‌فردی در محیط کار[1] (ICAWS)، مقیاس محدودیت های سازمانی[2] (OCS) و فهرست بار کمی کار[3] (QWI) است.   مقیاس تعارض بین‌فردی در محیط کار (ICAWS) مقیاس تعارض بین فردی در محیط کار ICAWS)؛ اسپکتور و جکس،…