سنجش کیفیت خواب

مشکلات خواب، از مسایلی است که باعث بروز اختلال در زندگی و بازداشتن افراد از انجام فعالیتهای بهینه میگردد .یک خواب خوب و آرام میتواند تأثیر فراوانی در بازدهی و موفقیت فرد داشته باشد. کامبز و کریپنر معتقد هستند که بزرگسالان در حدود یک/سوم و نوزادان در حدود دو/سوم عمر خود را در خواب به سر میبرند و به همین جهت خواب یکی از اساسی ترین نیازهای انسان محسوب میشود.

خواب یک فرایند زیستی پویا و بسیار سازمان یافته است که بخش مهمی از زندگی محسوب می شود و هر فرد حدود یک سوم از عمر خود را در خواب سپری می کند. بیش از ۳۰ درصد مردم دنیا از اختلالات خواب رنج می برند. کمبود خواب بصورت مزمن، عامل خطرساز عمده ای در بروز تصادفات رانندگی و حوادث شغلی و صنعتی ناشی از خستگی، از دست دادن شغل، مشکلات اجتماعی و خانوادگی، اختلالات متابولیکی و غدد درون ریز است.

می توان گفت اختلالات خواب یکی از بزرگترین مشکلات سلامت روان می باشد. بسیاری از بیماری های جسمی، خواب را آشفته و هوشیاری را مختل می کنند. تقریبا هر بیماری جسمی که درد یا ناراحتی قابل ملاحظه تولید کند یا ناشی از اختلالات متابولیک باشد، می تواند هر دو بخش کیفیت و کمیت خواب را بطور منفی تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش ها نشان می دهند که بیخوابی شبانه می تواند کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار دهد، آشفتگی خواب شبانه می تواند موجب تضعیف عملکرد روزانه شود به گونه ای که احتمال ابتلا به افسردگی و اضطراب افزایش یافته و توانایی مقابله با استرس روزمره کم شود. در چنین شرایطی فرد به آسانی برانگیخته شده و عصبانی می شود. براساس یافته های سیلوا، مقدار و چگونگی خواب شبانه می تواند روی عملکرد شناختی و سطح تمرکز فرد برای پرداختن به فعالیت های روزانه مؤثر باشد. براساس پژوهش های ریمر در سال 2003 و فرایتو در سال 2004 مشخص شد که خواب برای سلامت و کیفیت زندگی بهتر ضروری است و کیفیت خواب بطور ذاتی با کیفیت زندگی مرتبط است.

پرسش های زیر در مورد رفتارهای خواب شما، تنها در یک ماه گذشته است. پاسخ های شما باید در برگیرنده حالت های جامع در اکثر روزها و شب های ماه گذشته باشد. لطفا به همه پرسش ها پاسخ دهید.