لطفا منتظر بمانید

 

سنجش شفقت ورزی به خود ( Self-Compassion )

یکی از مفاهیم بنیادین روان‌شناسی بودا، که در روان‌شناسی غرب کمتر شناخته شده و در پژوهش‌های مرتبط با تفحص در مورد مفهوم خودانگاره و خودنگری به کار رفته، مفهوم خودشفقت‌ورزی است. خودشفقت‌ورزی به معنای احساس دوست داشتن، نگرانی و مراقبت از خود به‌جای قضاوت منتقدانه است و بیانگر حمایت عاطفی فرد از خود و دیگران در مواجهه با سختی‌ها و کاستی‌هاست. درواقع معنی خودشفقت‌ورزی این است که فرد به دلیل شکست یا نرسیدن به استانداردها خویشتن را مورد انتقاد و ارزیابی سختگیرانه قرار ندهد. خودشفقت‌ورزی، در این تعریف، به صورت نوعی سپر در برابر شرایط منفی ظاهر می‌شود و افراد می‌توانند با استفاده از این توانایی احساسات مثبت به خود را حتی در شرایطی توسعه دهند که با رویدادی منفی مواجه یا مرتکب اشتباهی شده‌اند.

چرا باید این سنجش را انجام دهم؟
انسان در طول زندگی خود مسیر پرفرازونشیبی را طی می‌کند. همه انسان‌ها در زندگی روزمره با وقایع و شرایطی مواجه می‌شوند که رویارویی با آن شرایط باعث احساس شکست، نقص و بی‌کفایتی در آنان می‌شود. با توجه به اینکه سرخوردگی‌ها و شکست‌ها قسمتی ا ز زندگی و بخش مهمی از طیف گستردة تجربیات روزمرة بشری است برخورد منطقی با این ناملایمات به جای بزرگنمایی آنها و ارزیابی منفی خود، برای حفظ بهزیستی و سلامت روانی ضروری است و افرادی که نسبت به خودشان شفقت دارند در برابر این ناملایمات مقابله کارآمدتر و عاطفه منفی کمتری را تجربه می‌کنند. با پاسخ به سنجش پیش رو، میزان شفقتی را که نسبت به خودتان دارید، بررسی کنید.


تعداد سوال: 26
زمان مورد نیاز: بین 30 تا 35 دقیقه
درصورتی‌که موفق به تکمیل پرسشنامه در زمان معین نشدید، بهتر است برای انجام مجدد یک ساعت بعد مراجعه کنید.
شرایط پاسخگویی: محیطی آرام، خلوت و فارغ از فعالیت‌های روزمره
توضیحات: لطفاً هر سؤال را به دقت بخوانید و گزینه‌ای را که نزدیک‌ترین پاسخ به نظر شماست علامت بزنید. پاسخ درست یا نادرست وجود ندارد.