لطفا منتظر بمانید

 

سنجش راهبردهای مقابله با استرس

هرگونه تغییر در زندگی انسان اعم از خوشایند و ناخوشایند مستلزم نوعی سازگاری مجدد است. روش‌های مقابله با تغییرات زندگی و تنش های حاصله از این تغییرات در افراد مختلف و برحسب موقعیت‌های گوناگون متفاوت است. راهبردهای مقابله‌ای مجموعه‌ای از تلاش‌های شناختی و رفتاری فرد است که جهت تعبیر، تفسیر و اصلاح یک وضعیت تنیدگی‌زا و کنار آمدن با مسائل و مشکلات به کار می‌رود و نقش اساسی و تعیین‌کننده در سلامت جسمانی و روانی ایفا می‌کند. راهبردهای مقابله‌ای به عنـوان واسـطه بـین اسـترس و بیمـاری شناخته می‌شوند و به همین جهت روان‌شناسـی سـلامت بـرای نقـش راهبردهـای مقابلـه ای در چگونگی سلامت جسمانی و روانی اهمیت زیادی قائـل اسـت.

روش‌های بسیاری برای مقابله با استرس وجود دارد. بسیاری از این روش‌ها ماهیت روان‌شناختی دارند. افراد متفاوت با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خود، هر یک روشی را برای مقابله با استرس برمی‌گزینند. برخی سعی می‌کنند به مشکلات زندگی با دید مثبت بنگرند، بعضی به دنبال حمایت‌های اجتماعی می‌گردند و عده‌ای دیگر از آن می‌گریزند. به کارگیری راهبردهای مقابله‌ای مناسب به مردم کمک می‌کند تا با استرس و تأثیرات ناشی از آن کنار بیایند. این آزمون به شما کمک می‌کند تا بدانید در برخورد با شرایط دشوار و پراسترس چه‌طور عمل می‌کنید؟


تعداد سؤالات: 48 ماده
زمان پاسخ‌دهی: 40 دقیقه
این سنجش برای افراد زیر 18 سال مناسب نیست.
شرایط پاسخگویی: محیطی آرام و فارغ از فعالیت‌های روزمره
توضیحات: لطفاً هر سوال را به دقت بخوانید و گزینه‌ای را که نزدیک‌ترین پاسخ به نظر شماست علامت بزنید. پاسخ درست یا نادرست وجود ندارد.