لطفا منتظر بمانید

 

سنجش توجه و تمرکز D2

با رشد فزاینده و سونامی گون اطلاعات در عصر حاضر، پیچیده تر شدن ارتباطات اجتماعی و افزایش گزینه های انتخاب و تصمیم گیری، موضوع توجه هر روز بیش از پیش برای والدین، مربیان، نظام آموزشی و نظام بهداشت روانی اغلب جوامع به طور جدی تر مطرح می شود زیرابا گذشت زمان اهمیت توجه و تمرکز برای فعالیت های هدفمند و استمرار وپیگیری آن مطلوب تر می شود.


بین مشکلاتی همانند میزان پایین کارآمدی تحصیلی – شغلی، تکانشوری، هیجان طلبی، اعتیاد به بازی های رایانه ای، هیجان خواهی و بسیاری از رفتارهای دیگر که به شدت در قطع شدن و بی حاصل ماندن تلاش های روزمره تاثیر گذارند و به سرگردانی در مسیر زندگی منجر می شوند با کاستی ها و اختلال کارکرد توجه رابطه ی قایل ملاحظه و معناداری مشاهده شده است.

از این روی روان شناسان به دنبال مطالعات گسترده تر الگوهای نظری در مورد پدیده ی توجه و تمرکز برآمدند تا روش های سنجش عینی تری برای مطالعه و راه های موثر تری برای پیشگیری یا درمان اختلالات مربوط به حیطه ی توجه انتخابی و تمرکز ارایه دهند.

شروع آزمایشی

در این سنجش شما باید محرک‌های هدف مشخص شده را از بین الگوها پیدا کنید و آن‌ ها را انتخاب کنید.

در این بخش شما سه محرک هدف را مشاهده می کنید.

ii
d
d
ii
i
d
i
 

لطفا در سطر پیش رو محرک های هدف را بیابید و بر روی آنها کلیک کنید. پس از آنکه مطمئن شدید روند انجام آزمون را درک کرده اید بر روی دکمه شروع سنجش کلیک کنید.

ii
d
ii
p
i
d
i
d
i
ii
d
d
ii
ii
p
i
d
ii
d
ii
i
p
i
d
i
ii
d
d
ii
i
d
ii
i
p
ii
ii
p
d
ii
ii
d
ii
ii
d
p
ii
d
i
i
d
i
 
انتخاب درست انتخاب غلط
۱,۰۰۰,۰۰۰﷼شروع سنجش