لطفا منتظر بمانید

 

سنجش میزان سرسختی

سرسختی روان‌شناختی، یک ویژگی شخصیتی است که در رویارویی با حوادث تنش‌زای زندگی به عنوان منبع مقاومت و سپر محافظ عمل می‌کند و به فرد امکان ترسیم و دسترسی به فهرستی از راهبردها را می‌دهد تا دیدی خوشبینانه نسبت به عوامل تنش‌زا به دست آورد و به‌طور مناسب به مبارزه‌جویی با این عوامل بپردازد. سرسختی ترکیبی از باورها در مورد خود و جهان است که از سه جزء تعهد، مهار و مبارزه‌جویی تشکیل شده است. اغلب میزان سرسختی که افراد از خود نشان می دهند، بسته به زمان و مکانی که در آن قرار دارند و میزان فراوانی و نوع سبک یادگیری آموخته شده آنها متفاوت است. پژوهش ها نشان داده اند: افرادی که از سرسختی روان‌شناختی قوی تری برخوردارند، در پاسخ به تنش، کمتر دچار آسیب جسمانی یا روانی می شوند.

موقعیت‌های پر‌تنش بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی هستند، بنابراین اگر کسی بیشتر از‌ آنکه به ‌فکر انکار و اجتناب باشد به رشد و پیشرفت فکر کند، در مواجهه با موقعیت‌‌های زندگی احتیاج به جسارت دارد و سرسختی به‌عنوان مجموعه‌ای از بازخوردها و مهارت‌هایی است که این جسارت را به‌وجود می‌آورد. سرسختی متغیر واسطه‌ای مثبتی است که در واکنش به استرس (تنیدگی) و مقابله با آن ایجاد می‌شود. افرادی که سطح بالاتری از سرسختی دارند، تنیدگی کمتری را تجربه می‌کنند، کمتر بیمار می‌شوند، بیشتر درگیر کار می‌شوند و بهتر می‌توانند محیط کاری‌شان را کنترل کنند. سرسختی از دو طریق می تواند از تنیدگی جلوگیری کند :

  • با تغییر دادن ادراک‌های فرد نسبت به تنیدگی
  • با به‌کار‌گیری راهکارهای مؤثر در مقابله با مسئلهٔ پیش‌آمده

معمولاً، افراد سرسخت، افرادی هدف‌گرا هستند که با علاقه و هیجان زندگی می‌کنند و به خودشان به ‌عنوان عوامل تعیین‌کنندهٔ فعالی می‌نگرند که در تغییرات زندگی نقش دارند. سرسختی سه مؤلفه دارد :

تعهد؛ که تمایل فرد به درگیر شدن در رویدادهای زندگی روزمره را نشان می‌دهد. مهار؛ که توانایی فرد در انتخاب موقعیت‌ها را نشان می‌دهد و بر این باور است که، فرد سازندهٔ رویدادهای خویشتن است و می‌تواند بر محیط خود تأثیر بگذارد.

مبارزه‌جویی؛ یعنی داشتن این باور که تغییر بهتر از ثبات است. این موضوع نشان‌دهندهٔ تمایل فرد به پذیرش تغییر، مواجهه با فعالیت‌های جدید و فراهم کردن فرصت‌های تازه‌ای برای رشد است.

به نظر می‎رسد سرسختی به‌طور خاص با تنیدگی مرتبط است و به منزلهٔ منظومه‎ای از ویژگی‌های شخصیتی است که در رویارویی با رویدادهای تنش‌زای زندگی به عنوان یک منبع مقاومت عمل می‎کند.

عبارت‌های زیر نمایانگر مواردی هستند که ممکن است شما با آنها موافق یا مخالف باشید. لطفاً با گذاشتن علامت مناسب نشان دهید که میزان موافقت یا مخالفت شما با این عبارت‌ها چقدر است.