لطفا منتظر بمانید

سنجش‌ها

 

سنجش شخصیت نئو ( NEO-PI-R )

آزمون نئو که با نام (5 Big) هم شناخته می شود،  یکی از پرسشنامه های خود اظهاری ویژه گی های شخصیت می باشد که تاریخچه ی نظریه های عاملی آن به پژوهش های مک کری و کاستا در سال 1985 باز می گردد و یکی از معتبرترین آزمون های شخصیت شناسی می باشد که در ایران  و با توجه به شناخت فرهنگی ایران توسط دکتر حسن حق شناس هنجاریابی شده است. مدل پنج عاملی شخصیت چهار دهه سابقه ی تحول داشته است و محصول سنت واژگان (تحلیل صفحات موجود در زبان انگلیسی و دیگر زبان ها) و سنت تحلیل عاملی در تحقیقات شخصیت می باشد.

شروع سنجش

سنجش کیفیت خواب

حدود یک‌سوم زندگی هر فرد را خواب تشکیل می‌دهد. اهمیت خواب به دلیل تأثیر گسترده اختلالات چرخه خواب-بیداری بر زندگی افراد است. کیفیت زندگی و فعالیت افراد در ساعات بیداری تا حدود زیادی تحت‌تأثیر کیفیت خواب افراد است. خواب، پاسخ سیستم ایمنی بدن را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. بسیاری از اختلالات خواب به‌طور غیرمستقیم تهدیدکننده زندگی محسوب می‌شوند. بخش قابل‌توجهی از تصادفات و سوانح رانندگی از اختلالات خواب ناشی می‌شود. بسیاری از حوادث صنعتی نیز ناشی از خواب‌آلودگی است. با این توصیف، اختلالات خواب با سلامتی و مرگ نیز مرتبط است و به این ترتیب خواب نه‌تنها روی فرد، بلکه بر خانواده و جامعه نیز تأثیر می‌گذارد.

شروع سنجش