سنجش‌ها

 

سنجش شخصیت نئو NEO-PI-R

آزمون نئو که با نام (5 Big) هم شناخته می شود، یکی از پرسشنامه های خود اظهاری ویژه گی های شخصیت می باشد که تاریخچه ی نظریه های عاملی آن به پژوهش های مک کری و کاستا در سال 1985 باز می گردد و یکی از معتبرترین آزمون های شخصیت شناسی می باشد که در ایران و با توجه به شناخت فرهنگی ایران توسط دکتر حسن حق شناس هنجاریابی شده است. مدل پنج عاملی شخصیت چهار دهه سابقه ی تحول داشته است و محصول سنت واژگان (تحلیل صفحات موجود در زبان انگلیسی و دیگر زبان ها) و سنت تحلیل عاملی در تحقیقات شخصیت می باشد. نام کامل این آزمون NEO - Personality Inventory - Revised است.

شروع سنجش

سنجش کیفیت خواب

مشکلات خواب، از مسایلی است که باعث بروز اختلال در زندگی و بازداشتن افراد از انجام فعالیتهای بهینه میگردد .یک خواب خوب و آرام میتواند تأثیر فراوانی در بازدهی و موفقیت فرد داشته باشد. کامبز و کریپنر معتقد هستند که بزرگسالان در حدود یک/سوم و نوزادان در حدود دو/سوم عمر خود را در خواب به سر میبرند و به همین جهت خواب یکی از اساسی ترین نیازهای انسان محسوب میشود.

شروع سنجش