لطفا منتظر بمانید

سنجش‌ها

 

سنجش شخصیت نئو ( NEO-PI-R )

آزمون نئو که با نام (5 Big) هم شناخته می شود،  یکی از پرسشنامه های خود اظهاری ویژه گی های شخصیت می باشد که تاریخچه ی نظریه های عاملی آن به پژوهش های مک کری و کاستا در سال 1985 باز می گردد و یکی از معتبرترین آزمون های شخصیت شناسی می باشد که در ایران  و با توجه به شناخت فرهنگی ایران توسط دکتر حسن حق شناس هنجاریابی شده است. مدل پنج عاملی شخصیت چهار دهه سابقه ی تحول داشته است و محصول سنت واژگان (تحلیل صفحات موجود در زبان انگلیسی و دیگر زبان ها) و سنت تحلیل عاملی در تحقیقات شخصیت می باشد.

شروع سنجش

سنجش شفقت ورزی به خود ( Self-Compassion )

یکی از مفاهیم بنیادین روان‌شناسی بودا، که در روان‌شناسی غرب کمتر شناخته شده و در پژوهش‌های مرتبط با تفحص در مورد مفهوم خودانگاره و خودنگری به کار رفته، مفهوم خودشفقت‌ورزی است. خودشفقت‌ورزی به معنای احساس دوست داشتن، نگرانی و مراقبت از خود به‌جای قضاوت منتقدانه است و بیانگر حمایت عاطفی فرد از خود و دیگران در مواجهه با سختی‌ها و کاستی‌هاست. درواقع معنی خودشفقت‌ورزی این است که فرد به دلیل شکست یا نرسیدن به استانداردها خویشتن را مورد انتقاد و ارزیابی سختگیرانه قرار ندهد. خودشفقت‌ورزی، در این تعریف، به صورت نوعی سپر در برابر شرایط منفی ظاهر می‌شود و افراد می‌توانند با استفاده از این توانایی احساسات مثبت به خود را حتی در شرایطی توسعه دهند که با رویدادی منفی مواجه یا مرتکب اشتباهی شده‌اند.

شروع سنجش

سنجش راهبردهای مقابله با استرس

هرگونه تغییر در زندگی انسان اعم از خوشایند و ناخوشایند مستلزم نوعی سازگاری مجدد است. روش‌های مقابله با تغییرات زندگی و تنش های حاصله از این تغییرات در افراد مختلف و برحسب موقعیت‌های گوناگون متفاوت است. راهبردهای مقابله‌ای مجموعه‌ای از تلاش‌های شناختی و رفتاری فرد است که جهت تعبیر، تفسیر و اصلاح یک وضعیت تنیدگی‌زا و کنار آمدن با مسائل و مشکلات به کار می‌رود و نقش اساسی و تعیین‌کننده در سلامت جسمانی و روانی ایفا می‌کند. راهبردهای مقابله‌ای به عنـوان واسـطه بـین اسـترس و بیمـاری شناخته می‌شوند و به همین جهت روان‌شناسـی سـلامت بـرای نقـش راهبردهـای مقابلـه ای در چگونگی سلامت جسمانی و روانی اهمیت زیادی قائـل اسـت.

شروع سنجش

سنجش میزان احساس تنهایی

یکی از سازه‌های پیچیده روان‌شناختی که از زمان فلاسفه مورد بحث بوده، احساس تنهایی است. در آن زمان احساس تنهایی یک مفهوم مثبت به معنای کناره‌گیری داوطلبانه فرد از درگیری‌های روزمره زندگی برای رسیدن به هدف‌های بالاتر (مانند تعمق، مراقبه و ارتباط با خداوند) تلقی می‌شد. اما امروزه در متون روان‌شناختی به احساس تنهایی مثبت پرداخته نمی‌شود بلکه حالتی در نظر می‌گیرند که در آن فرد فقدان روابط با دیگران را ادراک یا تجربه می‌کند و شامل عناصر اصلی و مهمی مانند احساس نامطلوب فقدان یا از دست دادن همدم، جنبه‌های ناخوشایند و منفی روابط از دست رفته و از دست دادن سطح کیفی روابط با دیگری است.

شروع سنجش

سنجش توجه و تمرکز D2

با رشد فزاینده و سونامی گون اطلاعات در عصر حاضر، پیچیده تر شدن ارتباطات اجتماعی و افزایش گزینه های انتخاب و تصمیم گیری، موضوع توجه هر روز بیش از پیش برای والدین، مربیان، نظام آموزشی و نظام بهداشت روانی اغلب جوامع به طور جدی تر مطرح می شود زیرابا گذشت زمان اهمیت توجه و تمرکز برای فعالیت های هدفمند و استمرار وپیگیری آن مطلوب تر می شود.

شروع سنجش

سنجش میزان سرسختی

سرسختی روان‌شناختی، یک ویژگی شخصیتی است که در رویارویی با حوادث تنش‌زای زندگی به عنوان منبع مقاومت و سپر محافظ عمل می‌کند و به فرد امکان ترسیم و دسترسی به فهرستی از راهبردها را می‌دهد تا دیدی خوشبینانه نسبت به عوامل تنش‌زا به دست آورد و به‌طور مناسب به مبارزه‌جویی با این عوامل بپردازد. سرسختی ترکیبی از باورها در مورد خود و جهان است که از سه جزء تعهد، مهار و مبارزه‌جویی تشکیل شده است. اغلب میزان سرسختی که افراد از خود نشان می دهند، بسته به زمان و مکانی که در آن قرار دارند و میزان فراوانی و نوع سبک یادگیری آموخته شده آنها متفاوت است. پژوهش ها نشان داده اند: افرادی که از سرسختی روان‌شناختی قوی تری برخوردارند، در پاسخ به تنش، کمتر دچار آسیب جسمانی یا روانی می شوند.

شروع سنجش

سنجش اهمال کاری

آیا تکالیف کمتر خوشایند را به لحظه آخر موکول می‌کنید؟ آیا 50 درصد از برآوردهای شما این است که «خیلی طول نمی‌کشد، به اندازه‌‌ی کافی وقت دارم»؟ آیا فکر می‌کنید در زندگی‌تان اهمال‌کاری می‌کنید؟ آیا فکر می‌کنید یک اهمال‌کار تمام‌عیار هستید و داشتن این ویژگی زندگی‌تان را مخدوش کرده و نمی‌توانید این عادت رفتاری را ترک کنید.این عادت هم مثل دیگر عادات بد قابل ترک کردن است. اما برای اینکه بتوانید بر این عادت بد غلبه کنید ابتدا باید از وجود چنین عادتی در خودتان مطمئن شوید.پرسشنامه اهمال‌کاری تاکمن (1991، Tuckman) با هدف ارزیابی ویژگی اهمال‌کاری طراحی شده است، پیشنهاد می‌کنم که با انجام این پرسشنامه خود را در این زمینه بسنجید.

شروع سنجش