لطفا منتظر بمانید

سنجش‌ها

 

سنجش عوامل تنیدگی زای حرفه‌ای

تابه‌حال به این فکر کرده‌اید که شغلتان تا چه حد روی سلامت روان شما تأثیرگذار است؟ بسیاری مواقع، تنش‌ها و فشارهای حرفه‌ای را به عنوان واقعیتی اجتناب‌ناپذیر در زندگی قبول می‌کنیم و شاید ندانیم که این فشارها همیشه تنها با پذیرش و سازگاری از بین نمی‌روند، بلکه به ناهشیار ما رانده شده و موجب مشکلاتی دیگر از قبیل دردهای جسمانی، افسردگی و بی‌انگیزگی می‌شوند و از سویی در محیط کار هم بی‌علاقگی و افت بازدهی را در پی دارند.
سنجش عوامل تنیدگیزای حرفه‌ای (MJS؛ اسپکتور و جکس، 1998) با هدف‌ ارزیابی عوامل تنش‌زا در محیط‌های کاری و فشارهای ناشی از شغل افراد تهیه شده و ثأثیر این عوامل را بر سلامت روانی آنها می‌سنجد.

شروع سنجش

سنجش راهبردهای مقابله با استرس

هرگونه تغییر در زندگی انسان اعم از خوشایند و ناخوشایند مستلزم نوعی سازگاری مجدد است. روش‌های مقابله با تغییرات زندگی و تنش های حاصله از این تغییرات در افراد مختلف و برحسب موقعیت‌های گوناگون متفاوت است. راهبردهای مقابله‌ای مجموعه‌ای از تلاش‌های شناختی و رفتاری فرد است که جهت تعبیر، تفسیر و اصلاح یک وضعیت تنیدگی‌زا و کنار آمدن با مسائل و مشکلات به کار می‌رود و نقش اساسی و تعیین‌کننده در سلامت جسمانی و روانی ایفا می‌کند. راهبردهای مقابله‌ای به عنـوان واسـطه بـین اسـترس و بیمـاری شناخته می‌شوند و به همین جهت روان‌شناسـی سـلامت بـرای نقـش راهبردهـای مقابلـه ای در چگونگی سلامت جسمانی و روانی اهمیت زیادی قائـل اسـت.

شروع سنجش

سنجش توجه و تمرکز D2

با رشد فزاینده و سونامی گون اطلاعات در عصر حاضر، پیچیده تر شدن ارتباطات اجتماعی و افزایش گزینه های انتخاب و تصمیم گیری، موضوع توجه هر روز بیش از پیش برای والدین، مربیان، نظام آموزشی و نظام بهداشت روانی اغلب جوامع به طور جدی تر مطرح می شود زیرابا گذشت زمان اهمیت توجه و تمرکز برای فعالیت های هدفمند و استمرار وپیگیری آن مطلوب تر می شود.

شروع سنجش

سنجش میزان سرسختی

سرسختی روان‌شناختی، یک ویژگی شخصیتی است که در رویارویی با حوادث تنش‌زای زندگی به عنوان منبع مقاومت و سپر محافظ عمل می‌کند و به فرد امکان ترسیم و دسترسی به فهرستی از راهبردها را می‌دهد تا دیدی خوشبینانه نسبت به عوامل تنش‌زا به دست آورد و به‌طور مناسب به مبارزه‌جویی با این عوامل بپردازد. سرسختی ترکیبی از باورها در مورد خود و جهان است که از سه جزء تعهد، مهار و مبارزه‌جویی تشکیل شده است. اغلب میزان سرسختی که افراد از خود نشان می دهند، بسته به زمان و مکانی که در آن قرار دارند و میزان فراوانی و نوع سبک یادگیری آموخته شده آنها متفاوت است. پژوهش ها نشان داده اند: افرادی که از سرسختی روان‌شناختی قوی تری برخوردارند، در پاسخ به تنش، کمتر دچار آسیب جسمانی یا روانی می شوند.

شروع سنجش